Ballë njëri tjetrit vëllezër

-Ajet:”Ne kemi hequr prej ZEMRE të tyre çfarëdo urrejtje…” rezultati duhet të jetë ky:”… e ata në mbështetëse qëndrojnë ballë njëri-tjetrit duke qenë të VËLLAZËRUAR” El-Hixhr 47

-Nga mirësitë e Allahut:

-I është thënë Imam Ebu Hanifes:

“Njerzit flasin për ju, dhe ju asnjëherë nuk flisni asgjë kundër atyre!”

-Ai tha:”Është mirësi e Allahut të ruash gjuhën (kundër vëllaut tënd), Ai e mëshiron atë që do.”

-Dita më e bukur:

-Është pyetur një njeri i devotshëm të cilit i madhi Zot i kishte falur urtësi në zemër:”Përse ju ke bërë mirë atyre që ju fyejnë?” -Ai tha:”Sepse me mirësi bëjë jetën e tij më të mirë, ditën time më të bukur, parimet e mia më të qëndrueshme, shpirti im më i pastër, vetja ime më e kthjellët.”

•Zot meri zemrat tona në kujdesin tënd, na bërë vëllezër të njëri tjetrit, të mos dobësohemi mes veti, e armiqtë na duken pastaj të fuqishëm, kur Ty na ke treguar se kurthet e tyre janë të dobta.