Aktivitete shoqërore

 • Myftiu i Dibrës së Madhe priti në takim miqësor diasporën dibrane
  Në një ambient vëllazëror dhe me një frymë bashkëpunimi dhe solidariteti, Myftiu i Dibrës së Madhe, Reshat Kaçallniku, priti në takim miqësor bashkatdhetarët që jetojnë dhe veprojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fillimisht Myftiu i qytetit, në emër të gjithë kuadrit fetar që disponon Myftinia dhe më tej në emër edhe të gjithë besimtarëve […]
 • Urimi i Myftinisë së Dibrës së Madhe me rastin e Haxhi / Kurban Bajramit!
  Jeton ef. Muça – sekretar i Myftinisë së Dibrës së Madhe Të nderuar besimtarë dibranë! Kurban Bajrami është një nga dy festat islame të cilën e kremtojnë myslimanët në mbarë botën. Në këtë ditë kujtohet gatishmëria e Ibrahimit a.s. që u pajtua të flijoj djalin e tij Ismailin a.s. si vepër e nënshtrimit ndaj urdhërit të Zotit, para se Zoti të ndërhyj, […]
 • Dy personalitete të shquar fetaro-shkencor nga Kosova vizituan Myftininë e Dibrës së Madhe
  Sot, Myftininë e Dibrës e vizituan dy personalitete të shquar fetaro-shkencor nga Kosova. Në mungesë të Myftiut të Dibrës, sekretari i Myftinisë, Jeton ef. Muça, u uroi mirëseardhje Prof. Miftar Ajdinit nga qyteti i Prizrenit dhe Prof. Mulaim Shehut nga qyteti i Gjakovës, të dy ish profesorë të medresesë Alauddin – Prishtinës dhe studiues fetar.
 • Projekt afarist pranë xhamisë Sahat Kullë, në shërbim të vakëfit
  Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit! “Ndihmohuni mes vete me të mira dhe në të mbara, e mosni në mëkate e armiqësi” (Kur’an, sure Maide: 2). Të nderuar bashkëqytetarë dibranë! Në konceptin e dispozitave Islame, vakëfi konsiderohet një institucion shumë i rëndësishëm, i cili derivon mirësi të shumta për shoqërinë njerëzore, si në aspektin shpirtëror […]
 • Ligjërata për gjininë femërore dhe program fetar nga nxënëset
  Dita e nesërme shënon një ditë të veçantë në kalendarin islam. Çlirimi i Mekës është sinonim i triumfit pas përpjekjeve, faljes dhe tolerancës pas torturave e mundimeve që pësuan muslimanët, vetëm sepse besonin Zotin Një. Kjo ngjarje ndodhi pikërisht në ditën e njëzetë të Ramazanit të 8 të hixhretit, përkatësisht, në dhjetor të vitit 629. […]

Urtësi Kuranore

 • Rinia dhe Islami
  Fisnik ef. Çela A ka gjë më esenciale për myslimanin se të interesohet për rolin e rinisë sonë dhe njohjen e rëndësisë së kësaj etape, për të cilën Allahu do t’i pyesë njerëzit posaçërisht Ditën e Gjykimit. Pejgamberi a.s. thotë: “Ditën e Gjykimit robi nuk do të hedhë asnjë hap, gjersa të mos pyetet për […]
 • Urtësia e Allahut në ndarjen e furnizimit
  Denis ef. Abdushi Me emrin e Allahut, të Gjithë Mëshirshmit, Mëshirëbërësit! Falënderojmë Zotin e Plotfuqishëm, të Urtin dhe Sundimtarin e vërtetë, i cili në mbretërinë e Tij ka caktuar ligje të përkryera për të gjitha krijesat, pa përjashtim. Nuk ka kush ta kundërshtojë vullnetin dhe vendimin e Tij. Ndaj, i Lartësuar qoftë Ai që vepron […]
 • Besimtari qëndron larg fjalëve të padobishme
  Reshit ef. Mullarexha Allahu i Madhëruar thotë: “Është e sigurt se kanë shpëtuar besimtarët; ata të cilët janë të përulur dhe të kujdesshëm gjatë faljes së namazit; ata të cilët i shmangen të kotës (fjalë a punë)” (sureja Mu’minun: 1-3)  Ndërsa Profeti ynë i Dashur Muhamedi a.s. thotë: “Njeriu që braktis punët e kota është shenjë se […]
 • Mirësia në jetë (2)
  Burim ef. Sadria Zoti i Madhëruar në Kur’anin Fisnik thotë: “Dhe me prindërit silluni mirë” (Sureja Bekare: 83). Erdhi dikush te Pejgamberi a.s. dhe i tha: “O i Dërguar i Zotit, të jap besën se do të emigrojë kur të emigrosh ti dhe do të luftoj kur të luftosh ti! – Profeti a.s. e pyeti: […]
 • Privimi i vërtetë
  Denis ef. Abdushi Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit Falënderimet e plota i takojnë Zotit të gjithësisë, Krijuesit Bujar, i Cili udhëzon kë të dojë në rrugën e drejtë dhe e shmang kë të dëshirojë nga rruga e drejtë dhe të Cilit i nënshtrohet çka në qiell e çka në tokë. Bekimet e Allahun […]

Donacionet e fundit:

 • Donacion për xhaminë e Sahat Kullës – Dibër
  Bazuar në premisën Profetike të Muhamedit a.s. se ”kush nuk është mirënjohës dhe falënderues ndaj njerëzve nuk është mirënjohës ndaj Allahut”, një nënë e qëndrueshme, një besimtare e përkushtuar, zemër bujare e shpirt dëlirë, me vullnetin e saj, sikur edhe herëve tjera, shprehu dëshirën që të mbulojë shpenzimet për pajisjet e nxehjeve te xhamia e […]
 • Dashuria ndaj veprës së mirë
  -Të nderuar, kemi fat dhe nder që në mesin tonë por edhe si kulturë familjare, shoqërore kemi zemërbardhësinë, solidaritetin. -Afaristi i nderuar: Fisnik Ambari si dhe bashkë atdhetari ynë që jeton dhe vepron në SHBA: Remzi Kolari, nga mundi, djersa dhe fisnikëria e tyre e vazhdueshme ndanë mjete prej 2000$ për vendosjen me foli karboni […]
 • Me shumë zemër për ty Dibra ime
  SHUMË ZEMËR PËR TY DIBRA IME  -“Kam vite në emigrim. I madhi Zot është treguar bujar me ne, kam dëshirë në emër të Zotit të shtrojë një sofër në qytetin e shpirtit tim Dibër. ” Një vëlla i familjes dibrane, një vizitor i përvjetshëm nga malli dhe dashuria në Dibrën e tij, njeri i punës, […]
 • Me respekt për Dibrën time
  -Një bashkëqytetar, dashamirës, mirbërës, vëlla i yni, i cili për shumë vite jeton dhe vepron në SHBA, nga respekti dhe dashuria ndaj besimit Islam, si dhe ndaj besimtarëve të qytetit të vendlindjes së tij, ndan nga djersa e tij 1000$ për të mbuluar shpenzimet e rrymës elektrike në xhaminë e Sahat Kullës.Lusim Zotin e Madhërishëm […]
 • E bukura është e bukur
 • Puna është dëshmi e shpirtit.