Besimtari qëndron larg fjalëve të padobishme

Reshit ef. Mullarexha

Allahu i Madhëruar thotë:

“Është e sigurt se kanë shpëtuar besimtarët; ata të cilët janë të përulur dhe të kujdesshëm gjatë faljes së namazit; ata të cilët i shmangen të kotës (fjalë a punë)” (sureja Mu’minun: 1-3) 

Ndërsa Profeti ynë i Dashur Muhamedi a.s. thotë: “Njeriu që braktis punët e kota është shenjë se është mysliman i mirë”.

Feja jonë, Islami, na urdhëron të përfshihemi në gjëra të mira dhe të dobishme në çdo aspekt të jetës sonë. Na inkurajon të bëjmë vepra të mira në përputhje me qëllimin tonë të krijimit. Na këshillon që të shmangim punët që nuk janë të dobishme për dynjanë dhe ahiretin dhe na bëjnë të humbim kohë dhe përpjekje. Në fakt, besimtarët që do të arrijnë shpëtimin në amshim përshkruhen në Kur’an me këto cilësi:

“Pasha kohën! Nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Me përjashtim të atyre që besuan, që bënë vepra të mira, që porositën njëri-tjetrin t’i përmbahen të vërtetës dhe që këshilluan njëri-tjetrin të jenë të durueshëm” (Sureja Asr: 1-3)

Fjalët dhe veprat tona, të cilat janë të dobishme për mbarë njerëzimin, veçanërisht për familjet dhe të afërmit tanë, dhe për çdo krijesë të krijuar, janë një mjet për të fituar miratimin e Zotit tonë. Lumturia e familjeve tona, bollëku i tregtisë sonë, vazhdimësia e unitetit dhe solidaritetit tonë varen nga mirësia e fjalëve dhe veprimeve tona. Fundi i veprave që nuk i përshtaten të vërtetës dhe që largojnë dashurinë dhe dashurinë nga zemrat tona, është zhgënjim. Në fakt, ata që dëmtojnë besimin, prishin paqen shoqërore, ndajnë vëllezërit e motrat nga njëri-tjetri, bashkëshortët nga njëri-tjetri janë ose një fjalë e pamenduar ose një veprim i pakujdesshëm.

Pra, ejani, le të pasqyrojmë besimin tonë në jetën tonë. Allahu i Plotfuqishëm, pronari i vetëm i ditës së fesë, thotë:

“اِقْرَأْ كِتَابَكَۜ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَس۪يبًاۜ”

“Lexo librin tënd tani! Shpirti yt të mjafton sot si llogaritar.” (Sureja Isra:14).

Le të bëhemi gati për Ditën e Gjykimit. Le të vlerësojmë kapitalin e jetës sonë duke ndjekur të mirën dhe duke kërkuar miratimin e Zotit tonë. Le të përpiqemi të bëjmë punë të dobishme për dynjanë dhe ahiretin. Nëse thelbi dhe fjalët tona janë një, qëndrimet dhe sjelljet tona janë të mira, atëherë dashtë Zoti që fundi ynë qoftë qielli. E përmbyllim këtë temë me thënien e Profetit tonë (a.s): “O Allah! Kërkoj strehim te Ti nga dituria që nuk bën dobi, nga zemra që nuk ka frikë, nga shpirti i pangopur dhe nga lutja që nuk pranohet”. Amin!

Dibër, 05.01.2021