Dashuria ndaj veprës së mirë

-Të nderuar, kemi fat dhe nder që në mesin tonë por edhe si kulturë familjare, shoqërore kemi zemërbardhësinë, solidaritetin.

-Afaristi i nderuar: Fisnik Ambari si dhe bashkë atdhetari ynë që jeton dhe vepron në SHBA: Remzi Kolari, nga mundi, djersa dhe fisnikëria e tyre e vazhdueshme ndanë mjete prej 2000$ për vendosjen me foli karboni nxemje cilësore.

-Lusim të madhin Zot ti begatojë me mirësitë e Tij të pakufishme, dhe të mbjell thellë në shpirtërat tonë punën për të mirën e përgjithshme.