Donacione

Donacion për xhaminë e Sahat Kullës – Dibër

Bazuar në premisën Profetike të Muhamedit a.s. se ”kush nuk është mirënjohës dhe falënderues ndaj njerëzve nuk është mirënjohës ndaj Allahut”, një nënë e qëndrueshme, një besimtare e përkushtuar, zemër bujare e shpirt dëlirë, me vullnetin e saj, sikur edhe herëve tjera, shprehu dëshirën që të mbulojë shpenzimet për pajisjet e nxehjeve te xhamia e Sahat Kullës.

Continue reading “Donacion për xhaminë e Sahat Kullës – Dibër”

Dashuria ndaj veprës së mirë

-Të nderuar, kemi fat dhe nder që në mesin tonë por edhe si kulturë familjare, shoqërore kemi zemërbardhësinë, solidaritetin.

-Afaristi i nderuar: Fisnik Ambari si dhe bashkë atdhetari ynë që jeton dhe vepron në SHBA: Remzi Kolari, nga mundi, djersa dhe fisnikëria e tyre e vazhdueshme ndanë mjete prej 2000$ për vendosjen me foli karboni nxemje cilësore.

-Lusim të madhin Zot ti begatojë me mirësitë e Tij të pakufishme, dhe të mbjell thellë në shpirtërat tonë punën për të mirën e përgjithshme.

Me shumë zemër për ty Dibra ime

SHUMË ZEMËR PËR TY DIBRA IME

 -“Kam vite në emigrim. I madhi Zot është treguar bujar me ne, kam dëshirë në emër të Zotit të shtrojë një sofër në qytetin e shpirtit tim Dibër. ” Një vëlla i familjes dibrane, një vizitor i përvjetshëm nga malli dhe dashuria në Dibrën e tij, njeri i punës, djersës, biznesit, bujarisë dhe fisnikërisë tradicjonale dibrane: Beqir Ballanca, ndan nga dashuria për qytetin e tij: 1000$ për familjet në nevojë. Lusim Zotin e begative të përjetëshme që vëllaut tonë, familjes së tij, ti fal shëndet, qetësi, siguri, suksese në punën e tij. Zoti bekoftë bijtë tanë në SHBA, Zoti bekoftë Dibrën tonë.

Me respekt për Dibrën time

-Një bashkëqytetar, dashamirës, mirbërës, vëlla i yni, i cili për shumë vite jeton dhe vepron në SHBA, nga respekti dhe dashuria ndaj besimit Islam, si dhe ndaj besimtarëve të qytetit të vendlindjes së tij, ndan nga djersa e tij 1000$ për të mbuluar shpenzimet e rrymës elektrike në xhaminë e Sahat Kullës.Lusim Zotin e Madhërishëm që jetën e tij, familjes, vëllezërve të tij, ti ndriçoj me mëshirën dhe bujarinë e Tij.

Me shpirt e zemër

-Një vëlla i yni, bashkëqytetar, që jeton dhe vepron në SHBA, zemërgjër për vendlindjen, ka shpreh vullnetin, nga mirësitë e tij matriale që t’ju dalë në përkrahje dhe solidarizim familjeve të caktuara.Lusim Zotin e Madhërishëm që bijtë e qytetit tonë që jetojnë e veprojnë në SHBA, ti begatojë me mirësitë e Tij të pakufishme, me theks të veçantë që zemrat ti kenë të kthyera nga vendlindja aty ku flet bamirësia e tyre ndër vite.