Me shpirt e zemër

-Një vëlla i yni, bashkëqytetar, që jeton dhe vepron në SHBA, zemërgjër për vendlindjen, ka shpreh vullnetin, nga mirësitë e tij matriale që t’ju dalë në përkrahje dhe solidarizim familjeve të caktuara.Lusim Zotin e Madhërishëm që bijtë e qytetit tonë që jetojnë e veprojnë në SHBA, ti begatojë me mirësitë e Tij të pakufishme, me theks të veçantë që zemrat ti kenë të kthyera nga vendlindja aty ku flet bamirësia e tyre ndër vite.