Donacion për xhaminë e Sahat Kullës në Dibër të Madhe

Begatitë përmes donacioneve nga vëllezërit tanë të diasporës, për të mirën e përgjithshme dhe për pasqyrim sa më dinjitoz të aktiviteteve fetare të Myftinisë së Dibrës së Madhe, nuk kanë të munguar. Bashkatdhetari dhe vëllai ynë që jeton dhe vepron në SHBA, z. Muzafer Sefedini, nga djersa dhe kontributi i tij, në shenjë të mirësisë rrjedhëse, ndan 500 dollarë për mirëmbajtjen e Xhamisë së Sahat Kullës.
Ne, si Myftini e Dibrës së Madhe, në këtë ditë xhumaje ku pranohen lutjet, lusim Zotin që vëllezërve tonë në përgjithësi dhe vëllain Muzafer në veçanti, t’ju falë qetësi në shpirtrat e tyre, tu jep dashuri dhe harmoni në familje, suksese dhe bereqet në veprimtarinë e tyre, veprimtari këto, të gërshetuar me bujari dhe solidaritet vëllazëror.

Dibër, 12.03.2021.