A do të dish si edukon Kur’ani?

-Kur’ani  ka hap thesarin e Sures Jusuf, dhe ti dhuron tri margaritar.

-1. Ajet:”… më sillni familjet tuaja…93 Jusuf

•Pyetja që lind është: Përse Jusufi a.s, nuk kërkoj drejt përsëdrejti babain që t’ja sjellin vëllezërit, pasi shumë vite i kishte munguar?

-Jusufi a.s. nuk tha më sillni babain tim, nga edukata e lartë e tij, e cila nuk lejon që nga pozita e ministrit ta përmend emrin e të atit, që të mos kuptohet se pozita e tij është urdhëruese dhe detyruese për të atin.

2. Ajet:”Kur ata hynë te Jusufi, ai i afroi pranë prindërit e vet dhe tha:” Hyni në Egjipt”Jusuf 99

-Edhe pse Jusufi a.s kishte vite që ishte detyruar të largohet nga vendlindja, dhe caktimi e dërgoi në Egjipt, ai nuk harroj vlerat e respektit ndaj të afërmve, vëllezërve, familjes, prindërve.

•Prindërit i priti në hyrje të Egjiptit, as në qytet brenda, e as në fronin e tij.

•Ka mundësi të paktën të çohemi, tu buzëqeshim kur ti shohim, dhe t’ju dëshirojmë mirseardhje, pasi janë shkaktar të jetës tonë, të vetmit që na duan pa kurfar interesi të dynjas.

3. Ajet:”Ai i ngriti prindërit e vet në fron..”Jusuf 100

-Jusufi a.s nuk e lejoj vetveten që në prani të prindërve ta llogarit vetveten ministër, ai i ngriti ata në fronin e vet. Dmth: Jusufi a.s i mori te zyra e tij, i prezentoj prindërit e tij, i njoftoj prindërit me punën e tij, duke falenderuar të Madhin Zot për mirësitë e Tij, për rrobërit e Tij të devotshëm.