Ty o Muhamed je fajtor

-Je fajtor, sepse shpëtove racën njerzore nga adhurimi i zotrave të rejshëm, që vet njeriu ja ngriti vetvetes.

-Je fajtor, sepse na njoftove me Zotin e vërtet, me cilësitë e Tij të bukura.

-Je fajtor, pasi nuk e arsyetove imitimin e verbër

-Je fajtor, sepse ndalove që varri yt të madhërohet e të meret si vend adhurimi.

-Je fajtor, pasi asnjiherë nuk mashtrove dhe cilësinë e mashtrimit e quajte cilësi e hipokrizisë.

-Je fajtor, pasi asnjëherë me askënd nuk theve premtimin, mos mbajtjen e premtimit e quajte shenjë të hipokrizisë.

-Je fajtor, pasi çdo herë përmbushe emanetin, mos përmbushjen e emanetit e quajte shenjë të hipokrizisë.

-Je fajtor, sepse na përkujtove se: jeta, koha,rinia,shëndeti, pasuria kalojnë, ato janë begati derisa na mbajnë në natyrshmërinë e besimit të shëndosh.

-Je fajtor, sepse na nxite në kërkim të diturisë, femër qoftë ose mashkull.

-Je fajtor, se vlersove lart, diturinë, lapsin, librin, shkrimin, të diturin.

-Je fajtor, sepse shkollat, kuvendet e diturisë i konsiderove bahçe xheneti.

-Je fajtor, sepse na mësove se jemi bijtë e Ademit, Ademi është krijuar nga toka, më i nderuar është ai që është ruajtur.

-Je fajtor, sepse na mësove të respektojmë dinjitetin e njeriut, të mos nëpërkëmbim lirinë, jetën, nderin, pasurinë, djersën e tij.

-Je fajtor, pasi zhvillimin, e një populli e vlersove me lirinë, paprekshmërinë, sigurinë e femrës.

-Je fajtor, sepse na e bëre të ditur se xheneti është nën këmbët e nënës.

-Je fajtor, sepse na përgëzove me xhenet, për të gjithë ata të cilët kanë tri vajza, i edukojnë, udhëzojnë, i mëshirojnë. Qofshin edhe dy, qoftë edhe një.

-Je fajtor, pasi dole pro jetës së fëmisë, që të mos vritet as nga friga  e varfërisë, as nga friga e humbjes së pasirisë, as për shkak të gjinisë.

-Je fajtor, pasi na edukove që i pastrehuari të strehohet, i pa mbrojturi të mbrohet, i padrejti të udhëzohet, i drejti të përkrahet.

-Je fajtor, sepse na nxite në lehtësim, na paralajmërove për vështirsitë, na edukove për përgëzim, e kursesi poshtrim e hidhërim.

-Ty, je fajtor për shumë shumë vlera, për thesarin e Kur’anit, je fajtor sepse mendjemadhësia, imitimi verbër, vetmburja, dhe mashtrimi, nuk na lejon të themi nga zemra e bindur se ty je i dërguari i Allahut.

-Je fajtor, sepse na edukove në ushqim e pie të shëndetshme, e na ndalove gjithçka dëmton jetën shëndetin, pasurinë, adhurimin e të Madhit Zot.

-Ty je fajtor për shumë vlera që dikush dëshiron t’i shtrembërojë. Ne falenderojmë nga thellësia e zemrës të Madhin Zot, që na bëri prej atyre që dëshmojnë se:Nuk ka zot tjetër pos Allahut dhe se Muhammedi është rrob dhe i dërguar i Allahut.