Derisa nuk e shohim Zotin

Derisa nuk e shohim Zotin

Ajet:”Kujtoni kur i thatë Musait:”O Musa! Ne nuk do të besojmë ty, derisa të shohim Allahun haptazi!” Bekare 55

•Strategji në nivele botërore.

-“Ne nuk të besojmë ty” Në njërën anë mund të qëndrojë një numër, grup i caktuar, e në anën tjetër vetëm ty, kjo kur nuk duhet të të luhas nga vlerat e tua vetëm se janë të tjerët shumicë.

– Njësia matëse: Ajet:”…nëse ndonjë i pandërgjegjshëm sjell ndonjë lajm, ju shqyrtone mirë, ashtu që të mos goditni ndonjë popull pa e ditur realitetin, e pastaj të pendoheni për atë që keni bërë. El-Huxhurat 6

•Matrealizmi ekstrem, ateizmi, provokimi, është kthim pas në shekuj, është argument i fuqishëm i bindjes dhe qëndrueshmërisë së besimtarit, pasi po mos ishin ky grup i njerëzve, atëherë përse na paralajmëroj Kur’ani?

-Ajet:”Kujtoni…të shohim Allahun aptazi?”Bekare 55

•Dobësitë, në numër, luks, pushtet, mjete, sipas matrealisteve përdoren si pretekst se e vërteta qëndron në anën e tyre dhe jo tek njerzit e devotshëm.

-Ajet:”Ne nuk të besojmë ty..”Bekare 55

•Kërkesat e tyre janë jo shkencore edhe pse pretendojnë se pyetjet janë shkencore, çfar lidhje ka të thuash besoj pasi besimin ta keshë kushtëzuar me shikimin tënd? A mund ti thuash dikuj pranë teje që bisedon se: unë besoj se jam duke biseduar me ty?

-Ajet:”…nuk do të besojmë ty, derisa nuk e shohim Allahun haptazi.” Bekare55

•Marin kurajo nga numri i tyre, përkrahja e njëri tjetrit për të përhapur, dyshime, pavlefshmëri të thirrësve në besimin në Zot, në emër të fjalës së lirë më së tepërmi etiketohet bindja, morali, zjedhja që ka bërë besimtari/ja.

-Ajet:”O Musa ne nuk do të besojmë ty..”Bekare 55

• Përhapja e mëkateve, paturpësive, fillon duke poshtruar haptazi besimtarët, njerzit e ndritur në dituri, ndjeksit e rrugës së Pejgamberëve.

-Muhammedi as thot:”Të gjithë umetit tim do t’i falen mëkatet, përveç atyre që i veprojnë haptazi”

•Ajet:Ty je mbrojtësi ynë, andaj falna dhe mëshirona! Ti je më i miri i mëshiruesve! A’raf 155