Dikur një Burë sot një Grua

-Një njeri iu drejtua Abdul Melik ibn Mervanit me kërkesë për të folur diçka me të, por biseda duhet të bëhet vetëm në katër sy. Halifja iu drejtua të pranishmëve me lutje që ti lënë të dy vetëm. Derisa njeriu pregaditej që të fillojë të bisedojë me halifen, halifja ja drejtoj shikimin e tij drejt fytyrës së bashkëbiseduesit dhe me gjuhë të qartë i tha:”Mos më lavdëro, pasi unë shumë mirë e njoh veten time. Mos pretendo se mund të më mashtrosh diçka, pastaj do ishte më mirë për ty që mos më kishe njohur. Mos më sjell fjalë të tjetër kuj, ose të akuzosh padrejtësisht! Tash të jap mundësinë të flasësh, ose nëse dëshiron edhe mund të largohesh?”

-Bashkëbiseduesi tha:” Mundësisht kërkoj që të largohem, të kthehem nga kam ardhë”

Halifja ka lënë gjurmë të thella gjat sundimit të tij, nga gjurmët e tij është edhe monumenti i Xhamisë Emevite në Damask, e cila xhami zë një vend të rëndësishëm në historinë e sundimit të tij.

“Ndihem e pasur kur populli im ka një ekonomi, arsim, shëndetsi të fortë, si dhe drejtësi e barazi për të gjithë.”

                                    Angela Merkel