Kur vërtet te jesh i sinqert

-A e din kur do ti largohesh mëkatit?

Ajet:” e larguam nga e keqja dhe vepra e shëmtuar, sepse ai(Jusufi), në të vërtetë ishte nga robërit tanë të sinqertë.” Jusuf 24

-A e din kur nuk do të mashtrohesh?

Ajet:”…unë do ti mashrojë ato të gjithë, përveç robërve tu të sinqertë!” Sad 82

-A e din se kur do arijmë përmirsime?

Ajet:”.. me përkushtim të sinqertë.” El- bejine 5

-A e din se kur fillon ideali për ndryshime?

Ajet:”…ty ta kam përkushtuar atë që është në BARKUN tim, që të të shërbejë vetëm ty” Ali-Imran 35

-A e dini se syfaqësia, në fjalë, veprim është e kundërta e sinqeritetit?

-Muhamedi a.s thot:”Shkoni tek ata të cilët veprat i bënit për t’ju parë dhe kërkojeni prej tyre shpërblimin, nëse do të mund t’ju shpërblejnë”

-A e dini se kush nuk e humbë identitetin, shpresën, sjell ndryshimin, lufton prapambetjen, skamjen,etj?

-Lideri që ringjalli shkencat në kohën e tij, Gazali thot:”Të gjithë njerzit janë të humbur, përveç të diturve. Të gjithë të diturit janë të humbur përveç vepruesve( me dituri). Të gjithë vepruesit janë të humbur përveç të sinqertëve.”

-Pasi ta kesh lexuar, më thuaj të lutem a thua vërtet ka mundësi të vjen ndryshimi ndryshe, me cilin do qoftë?