Meqë jemi besimtarë të parë

-Ndikimi deri në përsos’shmëri të idesë, shpirtit, qëndrueshmërisë fal argumentit dhe pathyeshmërisë të prezantuesve të argumentit.

-Magjistarët, simbol i shërbimeve për përfitime personale, dhe mbajtje në pushtet sundimtarin e krimit dhe korrupsjonit: Ajet:”… magjistarët i thanë Firaonit: a do të ketë shpërblim për ne…”41 Shuara

-Pasi besuan magjistarët, Firaoni i kërcënoj: Ajet:”…i besuat atij, para se t’ju lejoja unë?!”…do t’jua këpus duart dhe këmbët…” “Ata thanë ska rëndësi ne i kthehemi Zotit tonë.” Shuara 49-50

-Cili emër flinte në zemër të magjistarëve dje? Ajet:”… dhe thanë për madhërinë e Firaonit…” pasi besuan magjistarët e djeshëm:Ajet:”Atëherë magjistarët ranë në sexhde..” “… ne besojmë Zotin e botrave, Zotin e Musait dhe Harunit!””…Ne shpresojmë se Zoti ynë do të na i falë gjynahet, meqë jemi besimtarë të parë.”Shuara 46,47,48 dhe 51

Medito të lutem:

1.I pa binduri shëndetshëm,ka pasoja ideje, veprimi, përcaktimi, të gjitha këto në dëm dhe kuriz të vendit, popullit, ardhmërisë. E tillë ishte veprimtaria e magjistarëve në kohën e Musaita.s. Mos vallë ekzistojnë edhe sot kështu veprimtarë?

2.Kujdes, mos kërko që të të përmbush një kërkesë të sëmurë, një i prishur, i pa shpirt, pasi vjen dita nesër do kthehet dhunshëm ndaj teje, nuk i beson dot përmirsimit tënd, pasi deri dje doje favore, sot ti të jesh ndryshe?! Kështu u ndodhi magjistarëve, nga ai në emër të cilit betoheshin dhe e madhëronin.

3.Pushteti që mbahet pa meritë, pa zjedhje demokratike, me manipulime, me favore grupacjonesh, etj, një ditë do ndodhin; frigë, pasiguri, kërcënime, mosbesim, përçarje pasi asnjiherë ska ekzistuar unitet. Kujdes Zoti i madh do të bashkohemi dhe ndihmohemi në të mirë dhe në të mbarë kursesi në armiqësi dhe mëkate( shkelje të dispozitave)

4.Pasojat fikësuese kur nuk ka gjygjësor të pamvarur, funksjonal, ndodh që i “ pushtetshmi” të të kërcënojë, friksojë, të të mar më të shenjtën lirinë e zjedhjes, jetës, etj. Kështu qe qëndrimi i faraonit  ndaj magjistarëve.

5.Asnjëherë nuk duhet muguar idealistet,njerzit e urtë e të zjedhur, për të udhëzuar të humburit e djeshëm, për të folur me gjuhën e argumentit të pathyeshëm, për të shëruar bindjet, veprimtaritë dhe sukseset në të dy jetët.

-Këto ishin disa përkujtime për njerzit e arsyes së shëndoshë që ofron Kur’ani për të zotët e mendjes.