Jusufi a.s dikur, mësues sot.

Përjetimet e tij, Allahu i quan rrëfim i bukur. Ajet:”…po të rëfejmë ty (Muhammed) më të bukurin rrëfim..” Jusuf 3

•Jeta dhe përjetimet e tij janë mjet për të marë mësim, dhe jo argëtim e dëfrim. Është tregim më i bukur pasi burim i këtij rrëfimi është Kur’ani, i cili nga asnjë anë nuk mund ti qaset dyshimi. E tillë është jeta e Jusufit a.s, larg dyshimeve drejt përsos’shmërisë morale dhe pikreferimi në situata të ndryshme për besimtarët dhe prioritetet në thirrje.

-Jusufi a.s si fëmi në familje: Ajet:” .. o babai im, unë pash ( në ëndër)..Jusuf 5

•Kuptojmë: Fjalët që përdor Jusufi a.s, janë fjalë që tregojnë dashuri, mëshirë, miqësi, mirbesim, zemërhapur. E gjithë kjo fal babait të tij, që ka punuar për këtë raport dhe moral të Jusufita.s.

•Prindërit zakonisht janë ndihmësit më të mirë, për vlerat shpirtërore, morale, atdhetare, dhe konceptit për motivim pozitiv për shqetësimet, por edhe motivimin pozitiv ndaj prespektivës tonë.

•Fëmija formohet duke parë lëvizjet, fjalët, raportet që krijon prindi me të tjerët, dhe vendin që jeton. Andaj vendos se çfar i lë qytetit tënd nesër një simbol si Jusufi a.s apo..

Si të duket ty deri këtu?