Vizita e nxënëseve

Patëm nderin që sot të vizitojnë nxënëset dhe profesori Adhurim Kolari. Vizita u realizua te xhamia Hinqarit. Nga Imami Orhan Zengo, u njiftuan për historinë, rëndësinë dhe rolin që luan xhamia në ngritjen e vetëdies, përpjekjen për tu ndihmuar mes veti për rruajtjen e vlerave, familjare , shoqërore, si dhe rëndësia që ka fisnikrija e shpirtit të rinisë pasi ata janë shtylla kurizore e një kombi. Respekt të veçantë për nxënëset shembullore të qytetit tonë.