Sjanë shumë por për hir të Zotit

Një bijë, motër e jona që jeton në SHBA tha: Sjan shumë por, për hirë të Zotit.

Kisha vullnet të Zjartë që të arij të realizohet dëshira e saj që të kontriboj në këto ditë për dikë që do ketë nevojë, por edhe te kuzhina e Çankës.

Liria, dhuron 800$ me dashamirsinë, mallin për të ndihmuar ndonjë familje, me shpresë që Zoti ti ndëgjoj lutjet e saj, tija pranoj këtë vepër si argument modest të mallit për vendlindjen si dhe dëshmi ditën e shpërblimeve.

Lusim Zotin që shpresat e saj të janë plotësuara nga Ai, dhe mëshira e Tij përfshin gjithçka, edhe kërkesat, lutjet, dëshirat tona. Amin.