S’janë shumë por për hir të Zotit!

Një bijë, motër e jona që jeton në SHBA tha:” Sjanë shumë por për hirë të Zotit” – Ajo kishte vullnet të zjartë që të arijë të realizohet dëshira e saj që të kontribojë në këto ditë për dikë që ka nevojë, por gjithashtu edhe për te kuzhina humanitare “Dibra”. Liria, dhuron 800$ me dashamirësinë, mallin për të ndihmuar ndonjë familje, me shpresë që Zoti ti dëgjojë lutjet e saj, t’ja pranojë këtë vepër si argument modest të mallit për vendlindjen si dhe dëshmi në ditën e shpërblimeve të mëdha. Lusim Zotin që shpresat e saja të janë të plotësuara nga Ai që mëshira e Tij përfshin gjithçka, por njëkohësisht edhe kërkesat, lutjet dhe dëshirat tona.